Logo van Centraal Planbureau en het PBL Planbureau voor de Leefomgeving, link naar homepage

Welvaart en Leefomgeving 2015

Contact

Vragen?

Afdeling Persvoorlichting PBL
persvoorlichting@pbl.nl
070-3288 688

Edwin van de Haar, communicatie CPB
e.r.van.de.haar@cpb.nl
070-3383 477

Beleidspresentatie?

Verzoeken voor beleidspresentaties kunnen gericht worden aan Jannie Droog (J.E.Droog@cpb.nl).

Online

Nederland verandert.