Logo van Centraal Planbureau en het PBL Planbureau voor de Leefomgeving, link naar homepage

Welvaart en Leefomgeving 2015

Over de WLO

Welvaart en leefomgeving 2015

De studie ‘Nederland in 2030-2050: twee referentiescenario’s – Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving’ (WLO) is een coproductie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB).

De WLO 2015 bestaat uit het overkoepelende cahier en zes themacahiers: demografie, macro-economie, regionale ontwikkelingen en verstedelijking, klimaat en energie, mobiliteit en landbouw.

Speciaal voor beleidsmakers is er de Bijsluiter bij de WLO-scenario’s. Deze geeft onder andere aan hoe de WLO kan worden gebruikt bij maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s) van beleidsplannen.

Overzicht medewerkers aan de WLO

Stuurgroep Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving

Directie PBL en CPB

Projectleiding

Ton Manders (PBL), Clemens Kool en Free Huizinga (CPB)

Nederland in 2030 en 2050: twee referentiescenario’s

Auteurs

Ton Manders (PBL), Clemens Kool (CPB)

Bijsluiter bij de WLO-scenario’s

Auteurs

Gusta Renes (PBL), Gerbert Romijn (CPB)

Cahier Demografie

Auteur

Andries de Jong (PBL)

Met medewerking van

  • Joop de Beer en Nicole van der Gaag (NIDI), die een gedeelte van hoofdstuk 4 hebben verzorgd;
  • het CBS, dat heeft zorg gedragen voor de productie van de cijfers van deze WLO-scenario’s.

Cahier Macro-economie

Auteurs

Clemens Kool (CPB) en Free Huizinga (CPB)

Met dank aan

Eric Bartelsman, Corjan Brink, Eric Drissen, Kees Folmer, Harry Garretsen, Joost van Gemeren, Albert van der Horst, Bert Smid, Sjak Smulders

Cahier Regionale ontwikkelingen en verstedelijking

Auteurs

Jan Ritsema van Eck (PBL), Peter Zwaneveld (CPB), Joost van Gemeren (CPB) en Olav-Jan van Gerwen (PBL)

Met medewerking van

Arne Brouwers (CPB), Stephaan Declerck (PBL), Corina Huisman (PBL), Andries de Jong (PBL), Bart Rijken (VU, PBL), Daniëlle Snellen (PBL), Gerard Verweij (CPB) en Barry Zondag (Significance)

Cahier Mobiliteit

Auteurs

Daniëlle Snellen (PBL), Gerbert Romijn (CPB), Hans Hilbers (PBL)

Met medewerking van

Wim Blom (PBL), Arne Brouwers (CPB), Jordy van Meerkerk (PBL), Hans Nijland (PBL), Michel Traa (PBL), Paul Verstraten (CPB)

Cahier Klimaat en energie

Auteurs

Jan Matthijsen (PBL), Rob Aalbers (CPB), Ruud van den Wijngaart (PBL)

Met dank aan

Robert Koelemeijer (PBL), Martijn Verdonk (voorheen PBL), Johannes Bollen (CPB), David Gernaat (PBL), Bas van Bemmel (PBL), Jan Ros (PBL), Detlef van Vuuren (PBL)

Cahier Landbouw

Auteurs

Gert Jan van den Born (PBL), Annemiek Verrips (CPB), Hendrien Bredenoord, Jan van Dam, Frank van Gaalen, Bart Rijken, Marian van Schijndel en Sietske van der Sluis (allen PBL)

Coördinatie, advisering, techniek website

Jeroen Dolmans, Regien Oomes

Beeldredactie

Beeldredactie PBL (beeldredactie@pbl.nl).

Omslagfoto’s

  • David Rozing / Hollandse Hoogte
  • Bart van Overbeeke / Hollandse Hoogte
  • Olaf Kraak Fotografie / Hollandse Hoogte
  • Peter Hilz / Hollandse Hoogte
  • Rob Niemantsverdriet / Rotterdam NL
  • Peter Hilz / Hollandse Hoogte

Overnemen van informatie van deze website

Delen van deze website en de publicaties mogen worden overgenomen op voorwaarde van bronvermelding:

CPB/PBL (2015). <titel van website of de publicatie> Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving/Centraal Planbureau.

Nederland verandert.