Logo van Centraal Planbureau en het PBL Planbureau voor de Leefomgeving, link naar homepage

Welvaart en Leefomgeving 2015

Bijsluiter bij de WLO-scenario’s

De Bijsluiter bij de WLO-scenario’s is bedoeld voor beleidsmakers en anderen die bij de beleidsvoorbereiding betrokken zijn. De bijsluiter dient om hen wegwijs te maken in de omgang met de scenario’s, die onder andere dienen als onderlegger bij het opstellen van maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s) van beleidsmaatregelen.

De bijsluiter beschrijft het correcte gebruik van de scenario’s bij de beleidsvoorbereiding in het algemeen, en specifiek bij de identificatie van beleidsopgaven en de beoordeling van beleidsmaatregelen. Daarnaast geeft de bijsluiter aan welke beperkingen gelden bij het gebruik van de WLO-scenario’s.

De bijsluiter is een levend document en wordt, indien nodig, geactualiseerd.

Nederland verandert.