Logo van Centraal Planbureau en het PBL Planbureau voor de Leefomgeving, link naar homepage

Welvaart en Leefomgeving 2015

Errata

Op deze pagina vindt u een overzicht van de onjuistheden die na publicatie geconstateerd zijn in de rapporten.

Nederland in 2030 en 2050: twee referentiescenario’s

Op pagina 23 van dit Cahier staat helaas een fout. De zin ‘Er is weinig ambitie om verdergaande klimaatafspraken te maken waardoor de wereld afstevent op een temperatuurstijging van 3,5 tot 4 procent ten opzichte van 1990’ moet zijn: ‘Er is weinig ambitie om verdergaande klimaatafspraken te maken waardoor de wereld afstevent op een temperatuurstijging van 3,5 tot 4 graden op lange termijn.’

Cahier Mobiliteit

Op pagina 49 staat in de laatste alinea: ‘Zo blijkt dat het aantal verplaatsingen … duidelijk grotere mobiliteitsgroei’. Deze zin moet als volgt luiden: ‘Zo blijkt dat het aantal verplaatsingen per persoon per dag in zowel het Hoge scenario als het Lage scenario vrij constant blijft. De gemiddelde lengte van een verplaatsing neemt in het Lage scenario met circa 15 procent toe en in het Hoge scenario met een kleine 20 procent. In het Hoge scenario is dus sprake van zowel meer mensen als langere reizen: deze aspecten leiden samen tot een duidelijk grotere mobiliteitsgroei’.

Tabel 4.1 in dit cahier bevat ook enkele fouten. Download de errata (PDF) voor de correcte versie van deze tabel.

Nederland verandert.