Logo van Centraal Planbureau en het PBL Planbureau voor de Leefomgeving, link naar homepage

Welvaart en Leefomgeving 2015

Welvaart en Leefomgeving

De studie ‘Nederland in 2030-2050: twee referentiescenario’s – Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving’, kortweg WLO, is de basis voor veel beleidsbeslissingen op het gebied van de fysieke leefomgeving in Nederland. De WLO is opgesteld door het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) en het CPB (Centraal Planbureau).

Voor de WLO hebben onderzoekers van beide planbureaus trends en toekomstige onzekerheden verkend die van belang zijn voor de fysieke leefomgeving.

Twee scenario’s, hoog en laag

Op basis van de verkenning schetsen het PBL en het CPB twee mogelijke scenario’s:

  • Scenario Hoog combineert een relatief hoge bevolkingsgroei met een hoge economische groei van ongeveer 2% per jaar.
  • In scenario Laag gaat een beperkte demografische ontwikkeling samen met een gematigde economische groei van ongeveer 1% per jaar.

Aanvullingen en actualisaties

Sinds het verschijnen van de WLO in 2015 hebben CPB en PBL op een beperkt aantal onderwerpen actualisaties en aanvullingen uitgebracht. Momenteel wordt gewerkt aan een integrale nieuwe WLO: de ‘WLO2025’. CPB en PBL hebben in 2020 de noodzaak van een nieuwe editie verkend en zijn in 2021 begonnen met de voorbereidende werkzaamheden hiertoe. Deze nieuwe editie van de WLO zal in het voorjaar van 2025 verschijnen.

Vier thema’s uit de leefomgeving

Bij het onderzoek naar de ontwikkelingen van de fysieke leefomgeving binnen scenario Hoog en Laag kijken de onderzoekers naar vier brede thema’s :

  • Regionale ontwikkelingen en verstedelijking
  • Mobiliteit
  • Klimaat en energie
  • Landbouw
Nederland verandert.