Logo van Centraal Planbureau en het PBL Planbureau voor de Leefomgeving, link naar homepage

Welvaart en Leefomgeving 2015

Demografie

In Nederland wonen op dit moment zo’n 17 miljoen mensen. Tot 2030 blijft de bevolking doorgroeien. Na 2030 is het onzeker of de groei doorzet. Migratie maakt het verschil.

Bevolkingsgroei of krimp?

In 2050 wonen in het scenario Hoog in Nederland 19,2 miljoen mensen. In scenario Laag krimpt de bevolking na 2030. Volgens dat scenario heeft Nederland in 2050 ongeveer een half miljoen minder inwoners dan nu.

Bevolkingsomvang Nederland in miljoen inwoners in 1980, 2015 en - volgens WLO-scenario's - in 2030 en 2050.
Bevolkingsomvang Nederland in miljoen inwoners in 1980, 2015 en – volgens WLO-scenario’s – in 2030 en 2050.

Migratiesaldo

Áls de bevolking groeit, komt dat met name door het migratiesaldo: er komen meer migranten naar Nederland dan dat er mensen ons land verlaten. Meer migranten betekent meer jonge mensen en dus ook dat er meer kinderen geboren worden.

Hoeveel mensen Nederland binnenkomen en weer weggaan, is echter uiterst onzeker. Dit geldt ook voor de natuurlijke aanwas. Deze daalt in Nederland en kan zelfs negatief worden.

Grafieken van immigratie en emigratie (per duizend personen) leveren een derde grafiek op: het migratiesaldo. De grafieken tonen een toename tussen 1980 en 2014. De WLO-scenario's voor 2030 en 2050 geven een uiteenlopend beeld: een toename van het migratiesaldo in scenario Hoog, een afname in scenario Laag.
Grafieken van immigratie en emigratie (per duizend personen) leveren een derde grafiek op: het migratiesaldo. De grafieken tonen een toename tussen 1980 en 2014. De WLO-scenario’s voor 2030 en 2050 geven een uiteenlopend beeld.

Vergrijzing

Vergrijzing is een van de belangrijkste demografische ontwikkelingen, zowel in scenario Hoog als Laag. Er komen meer ouderen en ook meer alleenstaanden.

Nu nog is één op de zes Nederlanders ouder dan 65 jaar. In 2050 geldt dat voor één op de vier. Dat is een toename van ongeveer 1,5 tot 2 miljoen mensen.

Het aantal pensioengerechtigden neemt overigens maar met 1 miljoen toe. Dit komt omdat de AOW-leeftijd is opgetrokken, in lijn met de stijgende levensverwachting.

Aantal senioren volgens WLO-scenario's
Aantal senioren volgens WLO-scenario’s
Nederland verandert.