Logo van Centraal Planbureau en het PBL Planbureau voor de Leefomgeving, link naar homepage

Welvaart en Leefomgeving 2015

Nederland in 2030 en 2050: twee referentiescenario’s

‘Nederland in 2030 en 2050: twee referentiescenario’s’ vat de zes thematische WLO-cahiers samen.

Dit rapport vertelt eerst hoe de twee scenario’s, hoog en laag, zijn ontwikkeld. Daarna volgt een beschrijving van de verhaallijnen en een kwantitatieve uitwerking. Met andere woorden: wat vertellen de scenario’s over de toekomst?

Nederland verandert.