Logo van Centraal Planbureau en het PBL Planbureau voor de Leefomgeving, link naar homepage

Welvaart en Leefomgeving 2015

WLO-klimaatscenario’s en de waardering van CO2-uitstoot in MKBA’s

De klimaatscenario’s van de Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving (WLO) hebben gevolgen voor de manier waarop in een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) met CO2-baten moet worden omgegaan. Deze baten worden niet meer gebaseerd op de prijzen voor CO2 uit het Europese emissiehandelsstelsel (ETS), maar moeten gebaseerd zijn op de efficiënte CO2-prijzen.

Nederland verandert.